OM FÖRETAGET

VE Bygg AB är ett byggföretag som grundades 2019 för verksamhet i Sverige. VE Bygg AB arbetar främst med fasadarbeten.

VE Bygg AB:s moderbolag är OÜ Vanalinna Ehitus som grundades 2001 och har sitt säte i Estland. Vanalinna Ehitus OÜ:s huvudsakliga verksamhet är byggentreprenader, fasadarbeten och restaurering av trä.

Sedan 2003 har Vanalinna Ehitus OÜ en licens från det estniska Riksantikvarieämbetet. Vi ser licensen som ett bevis på att vi värdesätter att bevara och återuppbygga gamla värden. Vårt syfte är att bygga broar mellan det värdefulla förflutna och framtidens kvalitetsvärld.

2009 utvidgade Vanalinna Ehitus OÜ sin verksamhet till Finland, där vi är kända och uppskattade för våra fasadarbeten. Vår starkaste sida är återställning av olika typer av putsfasader. Vi har även erfarenhet av att restaurera trä och återställer såväl fönster som dörrar och eleganta och stilfulla trätrappor och möbler.

Vi erbjuder byggtjänster som utgår från strikta kvalitetskrav och vi använder miljöns resurser optimalt. Vanalinna Ehitus OÜ har infört ett integrerat styrsystem baserat på internationella standarder för kvalitetsledningssystemet (ISO 9001:2015), miljöledningssystemet (ISO 14001:2015) och arbetsmiljöledningssystemet (ISO 45001:2018). Vi lägger dessutom stor vikt vid ett socialt ansvarstagande i vår verksamhet.

Bakom vår långvariga framgång står ett stabilt och dedikerat team bestående av högt kvalificerade och utbildade byggingenjörer och experter med många års erfarenhet. Vi är ett företag som ständigt utvecklas och vi kan vi erbjuda innovativa och smarta lösningar som överträffar kundernas förväntningar och som garanterar ett samarbete baserat på tillit.

VISION OCH VÄRDERINGAR

HUVUDPRINCIPER