VISION

Vi vill vara ett viktigt byggföretag i såväl Estland som Finland och Sverige, känt för att ständigt utvecklas av ett sammanhållet och dedikerat team.

 

VÄRDERINGAR

Vi tar ansvar

Vi uppfyller de åtaganden som vi har gjort gentemot våra kunder. Vi ansvarar för våra handlingar och beslut. Våra beslut är snabba men genomtänkta.

Vi ser möjligheter och lösningar

I vår verksamhet försöker vi alltid hitta möjligheter och lösningar. Vi utför vårt arbete med inställningen att alla problem har en lösning och vi förstår att vissa lösningar tar mer tid än andra.

Vi är artiga

Vi respekterar våra kunder, samarbetspartners och medarbetare. Vi förstår och respekterar olikheter och förblir alltid artiga i vår kommunikation. Vårt mål är att säkerställa säkerställa ett fortsatt samarbete.