HUVUDENTREPRENÖR

Vår huvudsakliga verksamhet omfattar byggentreprenader och projektledning. Vi garanterar flexibla lösningar av hög kvalitet enligt beställarens önskemål och vi håller överenskomna deadlines. För att byggprocessen ska löpa smidigt tar vi själva hand om projekteringsledningen. Våra budgetar är exakta och noggrant upprättade. Allt byggarbete sker under ansvar av kvalificerade och engagerade byggingenjörer. Vi ger alltid garanti på utfört arbete.

 

PROJEKTERINGSLEDNING

Vi kan intyga att om byggbolagets kompetens tas till vara i projekteringens inledande fas uppnår beställaren användarfokuserade lösningar för byggnadens användning till rimlig kostnad som med säkerhet kan hållas inom den planerade budgeten. Om så önskas kan leder vi hela processen från detaljplaneringens start till ansökan om bygglov. För att säkert kunna fastställa byggkostnaden upprättar vi en detaljerad budget som garanterat håller under hela byggtiden.

 

FASADARBETEN

Vi har lång erfarenhet av och är uppskattade för våra fasadarbeten i både Estland, Finland och Sverige. Vi renoverar och isolerar gamla fasader och socklar och vi återställer olika typer av taklister.

 

RESTAURERING AV TRÄ

Vi återställer och restaurerar gamla fönster, dörrar, trätrappor och möbler. Vi utför arbetet i vår verkstad för restaurering av trä, med hjälp av ett kvalificerade team av restauratorer. Vi restaurerar trä genom att använda traditionella arbetsmetoder samt autentiska och passande byggmaterial.