HUVUDENTREPRENÖR

Vår huvudsakliga verksamhet omfattar byggentreprenader och projektledning. Vi garanterar flexibla lösningar av hög kvalitet enligt kundens önskemål och vi håller överenskomna deadlines. Våra budgetar är exakta och noggrant upprättade. Allt byggarbete sker under ansvar av kvalificerade och engagerade byggingenjörer. Vi ger alltid garanti på utfört arbete.

 

FASADARBETEN

Vi har lång erfarenhet av och är uppskattade för våra fasadarbeten i både Estland, Finland och Sverige. Vi renoverar och isolerar gamla fasader och socklar och vi återställer olika typer av taklister.

 

RESTAURERING AV TRÄ

Vi återställer och restaurerar gamla fönster, dörrar, trätrappor och möbler. Vi utför arbetet i vår verkstad för restaurering av trä, med hjälp av ett kvalificerade team av restauratorer. Vi restaurerar trä genom att använda traditionella arbetsmetoder samt autentiska och passande byggmaterial.