Ledningen

Kaidur Karba
STYRELSELEDAMOT/ VD
kaidur@vanalinnaehitus.ee

Indrek Kaselt
BYGGLEDARE
+372 5645 1234
indrek@vanalinnaehitus.ee

Administration

Elo Trofimov
ADMINISTRATÖR
+372 667 5080
elo@vanalinnaehitus.ee

Marliis Rosenbaum
EKONOMICHEF
finants@vanalinnaehitus.ee

Regina Meriste
PERSONALCHEF
personal@vanalinnaehitus.ee

Försäljning och kalkylering

Johannes Rammo
AVDELNINGSCHEF, INKÖP OCH BUDGETPLANERING
+372 5346 3127
johannes@vanalinnaehitus.ee