Kontors- och bostadshus med hotell

X
Adress: Annankatu 28, Helsingi
Beställare: Jatke Oy
Period: 01/2020 - 05/2022
Typ av arbete: fasadarbeten, restaurering av trä